Verksamhetsanalyser

Organisationsanalyser, organisationsöversyner samt organisationsutvärderingar är något vi har både djup och bred erfarenhet av. Vi gör det alltid utifrån en helhetssyn där organisatoriska strukturer, funktioner, arbetssätt och relationell ledarskaps- och medarbetarkommunikation ingår. I våra verksamhetsanalyser ingår bl a:

 • Webbaserade kvalitativa och kvantitativa enkäter
 • Djupintervjuer
 • Workshops
 • Analys
 • Förslag
 • Konsultativa insatser rörande implementering

Organisationsutveckling

Vid förändringsprocesser, omorganisationer, förändringar i strukturer och arbetssätt, vid fusioner och förvärv, värdegrunds- och företagskulturarbeten, affärsutveckling, kommunikationsutveckling, implementering, neddragningar m.m.

Organisationsutveckling kan genomföras på många olika sätt och på olika nivåer. Några av de insatser vi har omfattande erfarenhet av är:

 • Värdegrunds- och varumärkesarbete
 • Förändringsprocesser
 • Omorganisationer och förändringsarbete
 • Affärsutveckling och effektivisering
 • Kommunikationsutveckling,
 • Kulturella insatser såsom organisationskultur och etniska utmaningar
 • Organisationskommunikation vid geografisk spridning
 • Neddragningar och avvecklingsprocesser

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation om era behov!

E-post: info@gestaltpartner.se

Telefon: 070 95 90 555