Det här är GestaltPartner

Vi bidrar till att du och din verksamhet blir bättre på helhetsledarskap.

Vi vill att du ska få mer än en tanke, en inspiration eller en reflektion. Vi vill att du på riktigt ska lära dig något som håller över tid, och som tar sin avstamp i vem du är som person och vilka ni är som verksamhet.

Vi ger dig kalibreringen, stödet och utmaningen att bli ännu bättre.

Varje insats är unik och vi formar upplägget tillsammans.

Vi samarbetar också med andra konsulter med särskild kompetens och expertis.

Fakta om GestaltPartner

 • Startade 2005
 • Har utbildat hundratals chefer och ledare i alla branscher på alla nivåer inom privat och offentlig yrkesmiljö.
 • Har varit föremål för forskning vid Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att våra studerande får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.
 • Ägs och drivs av Helena Zenzé som är författare till boken De 4 essen på arbetsplatsen – en bok om helhetsledarskap” (2019)

Om Helena Zenzé

Jag är utbildad inom beteendevetenskap, psykologi och företagsekonomi. Jag är i själ, hjärna och hjärta djupt intresserad av helheten arbetsplatsen. Mitt intresse för helhet härrör till stor del ur min livshistoria, så som intressen ofta gör, och avgörande för mitt yrkesval att arbeta som konsult var överlägset mina år som lärare. Då, för ca 25 år sedan, undervisade jag i företagsekonomi, psykologi, marknadsföring och idrott (ja, jag är hälsointresserad också). Samtidigt. En ämneskombination som mina lärarkollegor tyckte var mycket märklig. Inte jag. För mig var det en självklarhet att ”allt hörde ihop” och att det var just det som var utmaningen och missionen att sprida. På den vägen är det, och i dryga tjugo år har jag nu varit verksam som organisations- och ledarskapsutvecklare i Sverige och utomlands.

Ställ mig på en arbetsplats och jag kan tala om vad som pågår där. Att vara en god observatör kräver medvetenhet, självkännedom och träning. Förmågan att skilja på mig och andra är avgörande för att se och värdera vad som pågår. Klarsynta observationer är också ett bra mätverktyg när vi ska värdera social hållbarhet.

 • Helena Zenzé

 • Utöver de som presenteras här samarbetar vi också med andra konsulter med särskild kompetens och expertis.

Vi erbjuder både öppna och internt skräddarsydda ledarskapsprogram för chefer och ledare som har som mål att bidra till trygga, effektiva och dynamiskt kommunikativa chefer och ledare som fokuserar sin prestation och levererar och som bidrar till ett bättre arbetsklimat och en effektiv/konkurrenskraftig och hållbar verksamhet.

Till våra ledarskapsprogram

Vi erbjuder skräddarsydda konsultinsatser på individ- grupp- och organisationsnivå.

Vi genomför föreläsningar och workshops.

Vi genomför konsultationer online

Våra medarbetare är alla seniora med mer än 20 års erfarenhet.

Hos oss kan du känna dig trygg med att vi är uppdaterade i den senaste forskningen inom våra expertområden.

Vi värnar om både dig som person och din verksamhets situation.

Hos oss kan du räkna med 100% engagemang.

Vi är experter på arbetsplatsers förutsättningar och villkor.

Vi bidrar till din förståelse för det som inte alltid är så lätt att förklara.

Vi håller vår trovärdighet högt och genomför endast uppdrag som vi har omfattande erfarenhet och kompetens av att utföra.

Ordet ’Gestalt’ i företagsnamnet betyder helhet eller helt sammanhang. Det står för att vara en helhetspartner till dig och din verksamhet. Att vara en helhetspartner innebär att vi både arbetar med det bestämt strukturella och det djupt existentiella.

Vårt teoretiska grundfundament är en unik mix av företagsekonomi, psykologi och beteendevetenskap.

Vi ger dig via vårt arbetssätt en möjlighet till ökad medvetenhet, perspektiv, kunskap och utveckling/förändring på både bredden och djupet. Vi tar avstamp i dina behov och mål, stöttar och utmanar, tränar och ’slipar’ och har ambitionen att ha roligt på vägen dit.

Att skapa en trygg anpassad ram för utbildnings- och konsultinsatsen och den personliga och professionella utveckling som ska rymmas där.

Att sträva efter effektivitet, ansvar- och arbetsglädje.

Att respektera mångfald, gränser och var och ens rätt att vara sig själv.

Att följa god etik.

Att leva som vi lär och lära som vi lever.

GestaltPartner har tydliga etiska riktlinjer som samtliga medarbetare har ansvar för att följa.

 • Att på ett respektfullt sätt vara uppmärksam på den andres integritetsgräns.
 • Att ansvarsfullt hålla moral och etik levande i varje stund och, om moraliska och etiska frågor eller dilemman uppstår, söka egen handledning.
 • Att garantera sekretess i all yrkesutövning.
 • Att inte vilseleda uppdragsgivare genom att skapa orealistiska förväntningar och i alla avseenden agera professionellt, och endast acceptera sådana uppdrag som vi har kompetens och resurser för att utföra.
 • Att undvika att agera i potentiellt motstridiga positioner eller uppdrag parallellt, utan att berörda uppdragsgivare/parter i förväg informeras om detta.
 • Att inte ingå i sexuell relation med medarbetare eller kund.
 • Att genomföra kostnadseffektiva insatser.

Vi har väl dokumenterade regelverk inom hälsa, säkerhet, hållbarhet, kvalitet, arbetsmiljö och kompetens.