Ledarskapsutbildningar

På bilden ovan ser du glada studerande hos GestaltPartner som firar sin utvecklingsinvestering efter genomgånget program ’Leda individ och grupp’.

GestaltPartner ger dig ingen Quick-fix. Vi ger dig heller inga generella konceptverktyg och teorier som är applicerbara på ”vem och vilka som helst”. Vi ger dig hållbara och personliga verktyg. Vi välkomnar dig som vill effektivisera, förbättra och professionalisera genom att ’gå på djupet’ med ditt ledarskap, din arbetsgrupp och din organisation.

Vi är mycket erfarna utbildare och vi garanterar dig att utbildningarna är upplagda på ett pedagogiskt och professionellt sätt som främjar bästa möjliga utveckling och lärande!

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag har blivit en tydligare och tryggare chef/ledare. Jag har fått verktyg så jag kan sortera i vad som är viktigt och relevant, vad jag bör agera på och hur och vad jag inte bör agera på. Gestaltpartners pedagogik och upplägg upplever jag som inspirerande och lättillgängligt.

Fakta och upplevelsebaserad inlärning blandas och då det är gruppen och mina egna erfarenheter som bygger innehållet blir utbildningen relevant hela vägen. Helenas ledarskap upplever jag som närvarande och tryggt och inte minst genomskådande – på ett respektfullt och tryggt sätt!

Jag vill rekommendera utbildningen för att den stärker dig som ledare och chef- och inte minst som människa! Det här är inget påklistrat quick-fix. Det här är en utbildning som verkligen rustar modiga ledare.

Isabel Moretti, vd Svenskt Kött

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag som ledare har en större verktygslåda att använda i min vardag som chef och ledare. Jag kom till utbildningen med ett antal år som chef, men tydligt efter utbildningen är att jag är betydligt mer reflekterande i mitt ledarskap. Vidare har jag utvecklat min förmåga att fånga upp signaler bland mina medarbetare som jag tidigare ibland har missat pga. mitt fokus att nå våra mål. Att nå sina mål är givetvis viktigt, men det är minst lika viktigt att få med sina medarbetare på vägen.

Jag vill verkligen rekommendera utbildningen hos GestaltPartner för att den gör skillnad, upplägget med löpande praktiska och teoretiska pass tycker jag var en framgångsfaktor. Vidare är Helena fantastik att fånga varje person utifrån var de befinner sig i sitt ledarskap och coacha personen till en bättre ledare och chef.

Stefan Fredriksson, enhetschef va-verk Haninge Kommun

Jag hade ett behov av att utveckla mig själv som person och ledare och hade fått Gestaltpartner rekommenderat. Utbildningen gav mig svar på frågor jag ställt mig själv såsom ”hur ser andra på mig”, ”hur agerar jag i vissa situationer och hur kan jag kontrollera detta”?

Helena som kursledare drev mig sakta men säkert framåt med stor medkänsla och ett glatt humör.

Efter utbildningen kände jag mig säkrare och mer medveten om mig själv, vilket är avgörande för framgång i ledarskapet.

Resan som ledde fram till mina insikter var hur spännande som helst!

Urban Klingeteg, Teknisk chef Skånes Dansteater

Gestaltpartners ledarskapsprogram har hjälpt mig utöka mitt register som chef och ledare, och gjort mig mer tydlig i mitt ledarskap. Det har bidragit positivt både för mig, mina medarbetare och min organisation.

Gestalpartners pedagogik är varierad, engagerande och bygger på en bred, teoretisk grund. Kombinerad med det upplevelsebaserade upplägget ger detta starka, egna erfarenheter och tillfälle till reflektion. Att kunskapen prövas och tillämpas gör att den stannar kvar och växer. Som kursledare är Helena Zenzé tydlig, närvarande, klarsynt och modig. Med stor kompetens vägleder och utmanar hon kursdeltagarna, hjälper dem att själv ta sig framåt och utvecklas. Gestaltpartners utbildningar utgår genomgående från dig som individ. Det gör att jag varmt kan rekommendera dem till alla som som vill utveckla och fördjupa sitt ledarskap.

Miriam Björkhem, enhetschef Kungliga biblioteket

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag som chef/ledare blivit mer självsäker i min roll. Jag vet mer om mig själv och det har stärk mig både i min roll som chef och i livet i övrigt. Utbildningen har bidragit till att jag prioriterar annorlunda idag genom att lägga mer tid för reflektion och återhämtning. Jag har lärt mig mer om hur jag ska agera i olika situationer, och hur jag i min roll som chef förväntas bidra till helheten. ”Verktygslådan” bor i mig och jag använder den både i och utanför jobbet.

Upplägget och pedagogiken upplever jag som mycket bra. Framför allt att det är ”högt i tak” med tid för många frågor och diskussioner. Mixen av teori och övningar är perfekt. Ibland svåra ord och uttalanden som jag under utbildningens gång fick möjlighet att förstå och koppla till mig själv så att de blev mer begripliga.

Helenas ledarskap upplever jag som den absolut bästa ledarskapsutbildaren jag varit med om. Helenas fingertoppskänsla för tempo är super. Hon känner hela tiden av vart gruppen befinner sig och anpassar sitt tempo efter gruppen. Helenas kunskaper och engagemang inom ledarskap är i toppklass. Helena har ett stort hjärta och inte långt till skratt. Mixen av hög kvalitet, struktur och ordning blandat med känslor och medmänsklighet är perfekt.

Jag vill rekommendera utbildningen för att jag blev ”mer av mig själv”.

Johan Hilldén, Förvaltare Specialfastigheter

Jan

GestaltPartners utbilldning gav mig en såväl teoretisk som känslomässig kunskap om hur jag fungerar som individ i ett team och hur jag bäst leder mig och andra individer i gruppen. Vidare fick jag blick för gruppen och vad som påverkar och skapar den. Den här ledarskapsutbildningen är praktisk och går på djupet. Att i workshopform få ta del av andra ledares tankar och utveckling var mycket, mycket givande.

Jan Dzedins, Kulturchef Emmaboda kommun

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag som chef/ledare blivit tryggare i min roll. Jag har blivit medveten om vad jag gör och hur det påverkar andra. Jag har utvecklat mina styrkor och funnit ett förhållningssätt till sidor jag inte är lika nöjd med. Verktygen har blivit mina egna, att använda i vardagen.

Gestaltpartners pedagogik och upplägg upplever jag som välgrundat. Eftersom man samtidigt får uppleva det man lär sig, stannar kunskapen kvar.

Helenas ledarskap upplever jag som otroligt engagerat och positivt. Hon både utmanar och stöttar, och har alltid nära till ett skratt.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den gör skillnad i grunden. Kunskapen jag fått är ett förhållningssätt, som blivit en del av mig, för resten av livet.

Petra Lindvall, Stadsträdgårdsmästare Stadsbyggnadsförvaltningen Park och natur Haninge Kommun

Gestaltpartners utbildning har gett nya perspektiv och fantastiska verktyg som hjälpt mig att göra skillnad, där strategier drivs genom människor och resultat skapas på riktigt.

Björn Bjurfors senior management- och organisationskonsult Bjurforskonsult AB

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag som chef/ledare lärt mig att förstärka de beteenden som är framgångsrika i mitt chefsskap och att inte försöka passa in i en färdig modell.

Gestaltpartners pedagogik och upplägg upplever jag som en perfekt mix av teorier och praktisk träning där jag fått möjlighet att testa teorierna i verkligheten.

Helena som ledare har en genuin nyfikenhet och ett stort engagemang för människan bakom chefen/ledaren. Genom coaching lyckas Helena få mig att förstå vad jag behöver för att bli en bättre chef.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den inte följer en utbildningsmall som ska passa alla, utan för att den är anpassad utifrån mig som person och mitt chefsuppdrag.

Mikael Olsson, Tryckeriansvarig på Bold Printing Malmö AB/A Bonnier Company

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag som chef/ledare kan hantera och förhålla mig till komplexiteten i mitt uppdrag. Jag har tränat på att läsa av vad som händer i rummet, vilket ger mig möjlighet att välja att agera, eller att inte agera, i stunden. Det ger mig även information som jag kan använda mig av efteråt, och som hjälper mig i hur jag kan förstå vad som hänt och vad jag kan lära av det. Jag har också fått kunskap om mig själv och mina drivkrafter, som är relevanta för mig varje dag.
Gestaltpartners pedagogik och upplägg upplever jag som mycket relevant. Utbildningen hänger ihop på ett bra sätt och samtidigt är varje del värdefull för sig själv. Mycket bra balans mellan teori och praktik.

Helenas ledarskap upplever jag som tydligt, varmt, energifyllt och utmanande. Helena backar inte för det svåra och har förmåga att inge trygghet och mod för deltagarna att fortsätta.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den inte erbjuder någon quickfix eller paketlösning utan stärker dig som ledare att ta hand om situationer och utmaningar på det sätt som är anpassat efter just den situationen, eller utmaningen, och där kontakten och samspelet mellan människorna hela tiden är i fokus. Du får träna ditt ledarskap i en trygg miljö tillsammans med andra.

Sara Eriksdotter Bjurström, Avdelningschef Strategisk planering Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala Kommun

Gestaltpartners utbildning har bidragit till att jag som chef kan vara mer av mig själv och alltid vara trygg i det. Deras pedagogik och upplägg, med upplevelsebaserad inlärning och teori varvat, passar mig perfekt.
Helena Zenzé har en fantastisk förmåga att sätta fingret på vad just du behöver.

Jag vill rekommendera utbildningen för att den ger både en bredd och ett djup. Kunskapen fastnar!

Elina Matsdotter, Hållbarhetschef Svenskt Kött

Sandra

Den största nyckeln för mig har varit självreflektionen. Vilken nytta det kan göra och hur man kan använda det för att föra processen framåt och utveckla både sig själv, gruppen och organisationen. Vi har till och med infört regelbunden självreflektion som en del i alla medarbetares utvecklingsplan. Vi säger att det är det som för lärprocessen framåt. I självreflektionen kan du lyfta in vilka ytterligare verktyg du vill för att belysa händelsen från olika håll.

Sandra Gustavsson, HR-ansvarig Almi Företagspartner

Maria

Utbildningen har gett mig viktiga insikter om mig själv som redskap i mitt ledarskap. Att få kunskap och kompetens i hur jag kan leda mina medarbetare genom ett coachande förhållningssätt har varit ovärderligt för att skapa effektiva team. Jag har utvecklat ett närmare ledarskap som resulterat i fler nöjda medarbetare som känner att de har möjlighet att påverka.

Maria Björkman, Verksamhetschef Magnetica AB

Oskar

Efter att ha gått Gestaltpartners utbildning har jag fått ovärderliga kunskaper och verktyg för att lösa mina arbetsuppgifter. Vad jag bland annat lärt mig är den svåra konsten att lyssna på ett bra sätt, detta är svårare än vad man kanske tror. Förmågan att lyssna och ta tillvara medarbetares synpunkter är en tillgång som inte kan överskattas, denna förmåga bidrar starkt till att stävja missnöje och därmed bidra till att skapa en positiv och kreativ arbetsplats. Utbildningen gav konkreta och kraftfulla verktyg som jag alltid kommer att ha stor nytta av. Vidare så erbjöd utbildningen en självkännedom som utgjorde en stabil bas för att utveckla mig själv. Kan sammanfattningsvis därför varmt rekommendera utbildningen.

Oskar Norberg, verksamhetsutvecklare och jurist på Försäkringskassans huvudkontor.

Johan

Efter att gått den fantastiska utbildningen upplever jag att jag är mer fokuserad och närvarande i min ledarroll. Jag har fått ökad självkännedom och insikt i varför jag reagerar på olika sätt i olika situationer med olika människor, vilket bidrar till att jag kan kommunicera mer effektivt idag. Jag känner mig bättre rustad att ta ”de svåra” medarbetarsamtalen.

Johan Möllborg, interimschef Acceptus AB

Michael

Utbildningen har gett mig en bra “verktygslåda” för mitt arbete som ledare och chef. En insikt om hur både jag och mina medarbetare fungerar i olika sammanhang. Utbildningen har gjort att jag blivit tydligare. Ett viktigt verktyg, som gav mig otroligt mycket, var den personliga yrkeshandledningen som ingick. Det är en av de bästa utbildningar som jag har gått och jag använder kunskaperna dagligen i mitt arbete.

Michael Turner, Pedagog och enhetschef Svenska Kyrkan

Ulrika

Utbildningen gav mig tid att reflektera över mig själv som redskap. Jag fick en tydligare bild av hur mitt beteende och mina tolkningar påverkar andra. En viktig del i utbildningen var att förstå vikten av reflektion. Vem är jag som ledare? Varför är jag chef? Vad signalerar jag till gruppen. Jag är idag mycket mera medveten och kommunikativt modig som chef.

Ulrika Olsson Jansén, Verksamhetschef Stockholms Läns Landsting

För dig som

 • vill utvecklas kommunikativt och bli bättre på att leda både dig själv och andra
 • vill utvecklas som chef/ledare, kollega och människa
 • vill bli bättre på att leda medarbetare, grupper och att bygga team
 • vill lära dig att hantera position, funktion/roll och relation
 • vill lära dig mer om ledarskap, följarskap och olika arbetssätt
 • vill få verktyg i att hantera svåra och utmanande samtal och situationer
 • vill bli bättre på hantera relationsdynamik och kommunikation
 • vill via ditt ledarskap bidra till effektivitet och affärs/verksamhetsnytta
 • vill lära gestaltiskt arbetssätt i organisationer
 • vill lära dig hantera konfliktuella situationer och reaktioner
 • vill lära om gruppers struktur, organisatoriska villkor och teori
 • vill utveckla ett processinriktat och coachande ledarskap
 • vill utveckla din personliga ledarstil och ditt personliga ledarskap

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas som chef och ledare. Du vill fylla på verktygslådan ”du själv” utifrån ditt organisatorisk sammanhang, för att få bättre genomslag, samarbetsdynamik och arbetsmiljö.

Det är en avancerad yrkesinriktad ledarskapsutbildning innehållande både personlig och professionell utveckling. Vi ger dig anpassade coach- och ledarskapsverktyg utifrån vem Du är, och det sammanhang du verkar inom.

Kursupplägget har som idé att individanpassas vilket gör att du är välkommen att delta oavsett tidigare kurs- och utbildningserfarenhet. Du har möjlighet att certifieras genom att parallellt med utbildningen genomföra praktikuppdrag i din yrkesvardag.

Fem kurstillfällen
Internat med helpension

’Leda individ och grupp’ är fokuserad på kommunikation mellan individer, chefskap och gruppledarskap. Utbildningen fokuserar på din personliga och professionella utveckling via upplevelsebaserad inlärning. Du får en mängd tekniker, verktyg och vetenskapliga teorier.

Ledarskap ingår inom många yrkesprofessioner, oavsett om du har chefs- och/eller arbetsledaransvar eller inte. Du har idag sannolikt rollen som ledare, chef eller konsult. Kanske leder du också andra ledare/chefer eller ansvarar för någon form av verksamhet, projekt eller samarbete.

Du får många strukturella och relationella samtalstekniker – specifikt inom coaching. Vår syn på coaching är att det är ett kraftfullt kommunikationsverktyg först när du ”äger det” utifrån din personlighet och karaktär, och inte bara använder det som en ”teknik”.

Utbildningen ger dig en omfattande verktygslåda skräddarsydd utifrån vem du är. Den ger dig också kunskap – genom teori och praktik – om gruppers dynamik, makt-dimensionen som finns mellan chef-medarbetare, konfliktberedskap, arbetssättsmodeller, kreativa tekniker för att stärka framdrift och effektivitet mm.

I utbildningen får du med dig grunderna och praktisk träning i gestaltiskt arbetssätt utifrån Gestaltpartners organisatoriska värdegrund samt beteendevetenskapliga tekniker utifrån ett yrkesmässigt perspektiv.

Alla får ett utbildningsintyg där det tydligt framgår utbildningens upplägg och innehåll. Att välja certifiering är frivilligt. För att få certifiering i ”Leda individ och grupp” genomför du ett praktikuppdrag mellan kursveckorna i din egen yrkesvardag som du dokumenterar och skriver uppsats om. Som grund för certifieringen gäller hur du tillgodogjort dig personlig, praktisk och teoretisk kompetens. Praktikuppdraget kan du också genomföra vid ett senare tillfälle. Certifieringen i Leda individ och grupp inriktar sig primärt på coaching.

Kursavgiften är 65.000 kr exkl moms.

I kursavgiften ingår:

 • 5 kurstillfällen á fyra dagar
 • Handledning/coaching på din yrkesvardag
 • Certifieringsmoment
 • Utöver kursavgiften tillkommer kost/logi och eventuella reskostnader
 • Möjlighet finns att fördela kostnaden över utbildningsåret. Ta kontakt med utbildningsansvarig Helena Zenzé för att diskutera.

Nästa kursstart är hösten 2019. Anmälan pågår. Max 12 deltagare

Endast tre platser kvar!

 • 4-6 december 2019
 • 5-7 februari 2020
 • 25-27 mars 2020
 • 13-15 maj 2020
 • 10-12 juni 2020

Klicka här för att komma till anmälan.

För dig som

 • vill lära mer om team, funktionella och tvärfunktionella arbetsgrupper
 • vill lära mer om organisationsdynamik och förändringsledarskap
 • vill bli bättre på taktik, strategi och management och leda utifrån en helhetssyn
 • vill integrera ett affärsmässigt fokus med ett humanistiskt ledarskap
 • vill lära att leda parallella arbetsgrupper och arbetsuppgifter
 • vill lära att hantera mångfald och interkulturella relationer
 • vill lära om organisationskultur
 • vill lära mer om att leda andra chefer/ledare
 • vill träna ett effektivt taktiskt och strategiskt ledarskap
 • vill bidra till effektiva relationer, resultat och affärsnytta
 • vill fortsätta utvecklas som chef/ledare, kollega och människa
 • vill utveckla och lära ännu mer om det gestaltiska arbetssättet i organisation och företag

Utbildningen vänder sig till dig som ännu mer vill stärka och utvecklas som chef och ledare. Du ser sannolikt chefs- och ledarskapsrollen som ett yrke i sig. Du vill vässa, träna och utveckla verktygslådan ”du själv” och bygga på med tekniker och verktyg på grupp- organisations- och affärs/verksamhetsnivå. Det här är en avancerad organisations- och ledarskapsutbildning för dig som vill arbeta med gestaltiskt ledarskap och arbetssätt på alla nivåer i organisationer och företag

Certifieringen innebär en kvalitetssäkring från vår sida i att du, både professionellt och personligt, har god självkännedom och god förmåga att arbeta med ett gestaltiskt arbetssätt, i ett chefs- och ledarperspektiv, på individ, grupp och organisationsnivå.

Kursupplägget individanpassas för att du ska matchas där du befinner dig, både personligt och professionellt. Du blir både stöttad och utmanad för att maximera ditt lärande. Du praktiserar i din yrkesvardag mellan kursveckorna och har coaching/handledning.

Fem kurstillfällen
Internat med helpension

’Leda grupp och organisation’ är fokuserad på att ge dig verktyg i att medvetet växla mellan att leda enskilda medarbetare, team- och grupper samt att utifrån en helhetssyn navigera utifrån organisationens plan och målsättning. Du behöver ha deltagit i vår utbildning’ Leda individ och grupp’ för att kunna delta här.

Innehåll:

Olika arbetsgrupper, samarbetskonstellationer och tvärfunktionalitet

Ledningsgruppers syfte, arbete och verksamhetsansvar

Organisering och funktioner

Arbetskulturer och arbetssätt

Leda på distans och digitalt ledarskap

Processer, projekt och styrning

Olika former av gruppledarskap – mötesledning, chefsledning, arbetsledning, projektledning mm

Att i ledarskapet balansera effektivitet, leverans och ett kommunikativt arbetsklimat

Praktisk träning i att hantera förändringsledning

Ditt personliga ledarskap, ledarstil och dina personliga verktyg för att leda

Alla får ett utbildningsintyg där det tydligt framgår utbildningens upplägg och innehåll. Att välja certifiering är frivilligt. För att få certifiering i ”Leda Grupp och organisation” genomför du ett praktikuppdrag mellan kursveckorna i din egen yrkesvardag som du dokumenterar och skriver uppsats om. Som grund för certifieringen gäller hur du tillgodogjort dig personlig, praktisk och teoretisk kompetens.  Praktikuppdraget kan du också genomföra vid ett senare tillfälle. Certifieringen i Leda Grupp och organisation har en mycket hög kvalitetsnivå.

Kursavgiften är 65.000 kr exkl moms.

I kursavgiften ingår:

 • 5 kurstillfällen á 3 dagar
 • Coaching/handledning på din yrkesvardag
 • Certifieringsmoment
 • Utöver kursavgiften tillkommer kost/logi och eventuella reskostnader.
 • Möjlighet finns att fördela kostnaden över utbildningsåret. Ta kontakt med utbildningsansvarig Helena Zenzé för att diskutera.

Nästa kursstart är hösten 2019. Anmälan pågår. Max 12 deltagare

 • 2-4 oktober 2019
 • 20-22 november 2019
 • 22-24 januari 2020
 • 4-6 mars 2020
 • 6-8 maj 2020

Klicka här för att komma till anmälan.

Vi har framgångsrikt genomfört flera skräddarsydda interna ledarutvecklingsprogram anpassade för olika företag/organisationers interna ledare/chefer. Det interna Ta Ledarskapet programmet är på 10 dagar. Dagarna fördelas på 5 tillfällen á 2 dagar och förläggs på internat. I dialog med dig sätter vi ihop ett relevant och skräddarsytt innehåll utifrån era mål och behov.

”Tillsammans med professionella Helena Zenzé på Gestaltpartner har vi skapat ett skräddarsytt ledarprogram för alla våra chefer. Det har hjälpt oss genom ett stort förändringsarbete, lyft vårt ledarskap och stärkt hela företaget. Helena har varit en mycket uppskattad och kunnig ledare genom alla programdelar”

Christina Burlin, HR-chef, Specialfastigheter.

 • Helena Zenzé

 • Utöver de som presenteras här samarbetar vi också med andra konsulter med särskild kompetens och expertis.

Därför ska du välja GestaltPartner

 • Du får en personligt utvecklingsresa som grundar sig på självkännedom, självinsikt och personligt anpassade kommunikationsverktyg.
 • Du får en personligt och professionellt skräddarsydd utbildning  som är direkt användbar i din yrkesverklighet och därmed  kostnadseffektiv för din arbetsgivare.
 • Utbildningen sker i extern miljö tillsammans med andra chefer  och ledare från olika branscher. Den löper över tid för att maximera och integrera lärandet. Du bor på internat för att få egen tid för reflektion, stimulans och perspektiv.
 • Våra utbildningar är praktiska och konkreta. Du kopplar det du  lär dig till verksamhets- och affärsnyttan. Du får omedelbar  återkoppling på ditt ledarskap.
 • Du praktiserar i din yrkesmiljö parallellt med utbildningen. Detta skapar förutsättning för interaktion med dina medarbetare, kollegor och kunder och du får praktiskt utforska och träna ledarskapet i din egen verklighet.
 • Hos oss kan du känna dig trygg och stimulerad av att vi alltid är  uppdaterad på den senaste forskningen vad gäller ledarskaps- och organisationsutveckling.

Vårt arbetssätt

 • Upplevelsebaserat, processinriktat och teorianknutet.
 • Personlig och professionell utveckling i ständig interaktion.
 • Praktik mellan kurstillfällena i det egna yrkessammanhanget.
 • Online individuell coaching/handledning löpande under programmets gång.

För oss på GestaltPartner innebär trygga och effektiva chefer och ledare…

 • att de har en egen grundad självkännedom och förmåga att leda sig själv.
 • att de har en helhetssyn och kan se att affären/verksamheten och relationerna alltid samskapar varandra.
 • att de har praktisk kompetens i beteendevetenskapliga, organisationspsykologiska och kommunikativa metoder
 • att de har vilja, mod och förmåga att kommunicera, påverka och leverera.
 • att de kan leda verksamheten och medarbetarna kortsiktigt och långsiktigt mot utsatta mål
 • att de kan navigera och leda i förändring
 • att de kan sätta gränser, utveckla och bidra till trivsel på arbetet

Fakta om GestaltPartner

 • Startade 2005
 • Har utbildat hundratals chefer och ledare i alla branscher på alla nivåer inom privat och offentlig yrkesmiljö.
 • Har forskats på av Uppsala Universitet, företagsekonomiska institutionen, som påvisat att våra studerande får en kompetens och helhetssyn som påtagligt ökat deras effektivitet i deras chefs- och ledarroll.